Contact Us

Tel:  +86-350-3699188
         +86-350-3699009
Fax: +86-350-3699288
Contact: President Zhao +86-13835063629
                Manager Wang +86-18629465009
E-mail: sxzy@sxzhaoyi.com
              hxy@sxzhaoyi.com
URL: http://www.sxzhaoyi.com
Add: Qicun hot spring sanitaria district, Xinzhou City, China

Xi’an Branch: Manager Zhao +86-18603506399